Klenkarberget Sommarcamp er ein frivillig organisasjon og tilbyr aktivitetstilbod for barn og unge. Aktivitetane våre er for barn og unge frå heile Stad kommune, for barn i nabokommunane og for andre tilreisande barn.

 

Påmeldinga for Klenkarberget Sommarcamp 2022 opnar torsdag 10. mars kl. 18.00

 

Camp Adventures 2021veke 25 og 26 (21. juni - 2. juli)  
Sommarcamp 2022
veke 25, 26, 27 og 28 (20. juni - 15. juli)

SpringFall 2022 

For barneskuleelevar:
Overnatting 1 (23.-24. april)
På rett spor 1 (28.-29. mai)
Klatring på Sagefloten (05.-06. juni)
Overnatting 2 (05.-06. august)
Surfing på Stad (27.-28. august)
På rett spor 2 (22.-23. oktober)
 
For ungdomsskuleelevar: 
Rafting i Jølstra (26.-27. mai)
Klatring på Sagefloten (05.-06. juni)
Surfing på Stad (16.-17. september)
Lom - 2469 (12.-13. oktober)
Camp Adventure 2022
 veke 25 og 26 (20. juni - 1. juli)
Camp Expedition 2022
 veke 25 og 26 (20. juni - 1. juli)

 

 

Klenkarberget Sommarcamp har eit samarbeid med Stad kommune og dette gjer at vi kan halde ein lav deltakarpris for Sommarcamp. Camp Adventure og Camp Expedition er eit tilbod for dei eldste camparane, og med meir krevjande aktivitetar som ikkje er dekka gjennom tilskotsordninga frå kommunen, men vi velgjer likevel å ha same pris som på Sommarcamp. Vi held fram med søskenrabatt og vekerabatt, og har følgjande pristabell for 2022. 

 

 Tal veker 1 2 3 4
Tal barn
1 kr 1100 kr 2090 kr 2860 kr 3410
2 kr 2090 kr 3815 kr 5115 kr 6000
3 kr 2860 kr 5115 kr 6750 kr 6995
4 kr 3410 kr 6000 kr 6995 kr 9005

 

Har du barn som skal vere med i forskjellige tal veker, må du betale inn to forskjellige summar. Eksempel: Om eitt barn skal vere med i ei veke og eitt anna barn skal vere med i to veker, må ein betale kr. 1100 + kr. 2090.

 

Ved påmelding blir det automatisk tilsendt ein e-post med stadfesting av registrert informasjon. Denne e-posten vert sendt til den e-postadressa som er oppgitt ved registrering. I e-posten vert det også gjeve informasjon om innbetalingsbeløp og kontonummer.  Vårt kontonummer er 3705.48.80554, tilhøyrande Klenkarberget Sommarcamp. Om de ikkje kan finne e-posten, sjekk søppelpost før de tar kontakt med oss.  

Nyhende


Sjå fleire saker