Begge surfeaktivitetane i haust er dessverre avlyst.


På grunn av strengare reglar frå instruktørselskapa (der barna blant anna må ha med ein føresett kvar) og høge prisar er dessverre SpringFall- aktivitetane 2.-3. september og 8.-9. september avlyst. Dei som allereie er påmeldt vil få tilbakebetalt påmeldingsavgifta.

Gjengløymde kle kan hentast torsdag 27. juli kl. 16.00-17.00 eller søndag 20. august kl. 19.00-20.00.

 

https://photos.app.goo.gl/EM6EQ1boHWzxgEpPA

Påmeldingssida fekk problem seint torsdag kveld. Vi prøvar å fikse problemet. Om de ikkje fekk sendt inn, prøv igjen seinare i dag, fredag.

Søk opp klenkarbergetsommarcamp og følg oss på Instagram. Følg oss også på Facebook om du ikkje allereie gjer det.

 Gjengløymde kle.

Tysdag 14. juni blir det overnatting for barn som skal starte på skule etter sommaren. Barn fødd i 2016.

Saksliste til årsmøtet 1. mars kl. 19.00 på Klenkarberget.

Tysdag 1. mars kl. 19.00 held Klenkarberget Sommarcamp sitt første årsmøte som sjølvstendig organisasjon.

Etter 15 år som undergruppe i Haugen idrettslag, er vi no blitt vår eigen frivillige organisasjon. 

Søndag 19. september inviterer vi til "Løp for meg" i Malakoff, der alle inntekter går til Barnekreftforeningen.
Nokre aktivitetar er no lagd til spesielle veker.

Vi er med på Stad Sommarskule og tilbyr fire aktivitetar for barn og unge i 7. - 10. klasse.

Underkategoriar