Første SpringFall - aktivitet i 2021 er unnagjort og vi fekk ein flott og lang tur.

 

Sjå bilete her: sommarcamp.no/bilete

 

Sjå sommarcamp.no/springfall for informasjon om resten av aktivitetane. Enkelte aktivitetar nærmar seg fullbooka.