Saksliste til årsmøtet 1. mars kl. 19.00 på Klenkarberget.

 

1. Val av møteleiar

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. Fastsetjing av kontingent

3. Budsjett 2022

4. Endring av vedtekter, § 10

5. Val av leiar

6. Val av styremedlemar