Begge surfeaktivitetane i haust er dessverre avlyst.


På grunn av strengare reglar frå instruktørselskapa (der barna blant anna må ha med ein føresett kvar) og høge prisar er dessverre SpringFall- aktivitetane 2.-3. september og 8.-9. september avlyst. Dei som allereie er påmeldt vil få tilbakebetalt påmeldingsavgifta.