Påmelding opnar 12. mars kl. 18.00 her på heimesida. 

 

Klenkarberget Sommarcamp er frå kl 07.30 til kl 16.30, måndag til fredag. Barna skal kvar dag registrerast inn mellom kl 07.30 og kl 09.00, og registrerast ut mellom kl 15.00 og kl 16.30. Det er viktig at dei kjem og reiser mellom desse tidspunkta slik at vi kan få gjennomført turar. Er det noko spesielt enkelte dagar som gjer at ein må avtale andre tidspunkt for henting og levering så ordnar vi sjølvsagt dette.

Opningstida på Camp Adventures er frå kl. 07.30 til kl. 16.00, måndag til fredag. Barna skal kvar dag registrerast inn mellom kl. 07.30 og kl. 09.00, og registrerast ut mellom kl. 15.00 og 16.00.

Campdeltakarane på Sommarcamp og Camp Adventures får servert gode lunsjmåltid, i tillegg til fruktmåltid på ettermiddagen. Vi ber om at deltakarar med matintoleranse, allergiar o.l. gjev oss informasjon om dette i påmeldingsskjemaet og at desse har med eigen mat når dette er nødvendig.

Vi gjer merksam på at personlege eigendelar som blir teke med på Sommarcampen er på eige ansvar!

 

Vekeplan 2020:

Mykje av tida på Klenkarberget Sommarcamp er fri leik og fysisk utfolding i nærmiljøet. Nokre spesielle aktivitetar kjem likevel på enkelte dagar og enkelte veker. Meir nøyaktig vekeplan over dagane blir lagd ut søndagen før dei aktuelle vekene og denne finn du på framsida under nyhende. Oversikt over kva veker dei kjem på blir fortløpande oppdatert her:

 

Klenkarberget:

Veke 26: Friidrett.

Vi lagar til eit opplegg på friidrettsbana. Eit par timar på kvar gruppe. 

 

Veke 27: Skyting, Nave.

Den eldste gruppa får ein ettermiddag på Espe skytebane, der Haugen skyttarlag held opplegget.

Også i år blir det ein dagstur til Nave hjortefarm, der dei held opplegget med dyr og andre aktivitetar.

 

Veke 28: Løken aktivitetsgard, sandhandball, symjekurs.

Vi er inviterte til Løken aktivitetsgard, der vi får mykje kontakt med forskjellige dyr. Eit par timar på kvar gruppe,

Vi lagar til eit opplegg på sandhandballbana. Eit par timar på kvar gruppe.

Det blir symjekurs i Eid Idrettshall for dei to yngste gruppene. Kurset går over to dagar. Dei to eldste gruppene vil også få tid i bassenget.

 

Veke 29: Refviksanden, fotball.

Dagstur til Refviksanden, med håp om bra forhold for bading.

Ein halv dag blir sett av til fotball med alle gruppene. Aktive fotballspelarar frå kommuna vil vere instruktørar.

 

 

Camp Adventures:

Veke 26: Skog og fjell. (Ein dag med klatring/rappellering på Sagefloten klatrefelt. Hamna stiller med instruktørar.)

 

Veke 27: Elv og vatn. (Ein dag med skyting på Espe skytebane.)

 

Med to forskjellige tema blir det to forskjellige veker. Like fullt kan det bli ein dag ved elva i veke 26 og ein dag i skogen i veke 27.

 

 • Ryggsekk

 • Kle og sko etter vêrforholda (også skiftekle)

 • Handkle

 • Badekle (for dei som vil bade)

 • Redningsvest (kan lånast. Kontakt BUA Eid)

 • Solkrem

 • Drikkeflaske

 

Ut ifrå vekeplan og vêrmelding kan de planlegge kva som bør takast med kvar dag. Alt utstyr må takast med heim kvar dag. (MERK ALLE EIGENDELAR!)

 

Klenkarberget Sommarcamp har eit samarbeid med Stad kommune og dette gjer at vi kan halde ein lav deltakarpris for Sommarcamp. Camp Adventures er eit tilbod for dei eldste camparane (4.-7.klasse), og med meir krevjande aktivitetar som ikkje er dekka gjennom tilskotsordninga frå kommunen, men vi velgjer likevel å ha same pris som på Klenkarberget Sommarcamp. I 2019 gjennomførte vi ny rabattordning som gjorde Klenkarberget Sommarcamp billigare enn nokon gong! På grunn av veldig gode påmeldingstal ønskjer vi i år å tilby søskenrabatt og dermed gjere Klenkarberget Sommarcamp endå billigare i 2020. Vi gjer alle merksam på at dette er eit prøveprosjekt og at påmelding og økonomi vil avgjere om vi kan halde fram med denne rabattordninga i 2021.

 

Tal veker 1 2 3 4
Tal barn      
1   1100 2090 2860 3410
2   2090 3815 5115 6000
3   2860 5115 6750 6995
4   3410 6000 6995 9005

 

Har du barn som skal vere med i forskjellige tal veker, må du betale inn to forkjellige summar. Eksempel: Om eitt barn skal vere med i ei veke og eitt anna barn skal vere med i to veker, må ein betale kr. 1100 + kr. 2090.

 

Ved påmelding blir det automatisk tilsendt ein e-post med stadfesting av registrert informasjon. Denne e-posten vert sendt til den e-postadressa som er oppgitt ved registrering. I e-posten vert det også gjeve informasjon om innbetalingsbeløp og kontonummer.  Vårt kontonummer er 3705.19.76429, tilhøyrande Klenkarberget Sommarcamp v/Haugen idrettslag. Om de ikkje kan finne e-posten, sjekk søppelpost før de tar kontakt med oss.  

 • Ryggsekk
 • Gode kle og sko etter vèrforholda (også skiftekle)
 • Handkle
 • Badekle
 • Redningsvest (kan lånast, kontakt BUA Eid)
 • Eventuelt sandalar for bruk i vatn
 • Sykkel og sykkelhjelm (sjekk om alt er i orden. bremser osb.)
 • Solkrem
 • Drikkeflaske
 • Myggspray
 • Kniv
 • Dopapir

 

Ut ifrå vekeplan og vêrmelding ser de kva som bør pakkast kvar dag. Syklar kan setjast igjen på Harpefossen kvar dag. Alt anna utstyr må takast med heim kvar dag. (MERK ALLE EIGENDELAR!)

Vi har sjølvsagt stort fokus på tryggleik på Sommarcampen! Vi har utarbeidd gode retningslinjer og rutinar som skal vere godt kjend også for barna som deltek på Klenkarberget Sommarcamp og Camp Adventures.

Før Sommarcampen startar har alle dei tilsette vore tilstades på informasjonsmøte om førstehjelp. Alle aktivitetar skjer i trygge rammer og med tilpassa sikkerheitsutstyr for dei aktivitetane som krev dette.

Våre aktivitetsleiarar har fokus på å gjere sommardagane for alle barna så opplevingsrike og kjekke som mogleg! Aktivitetsleiarane har pedagogisk og/eller idrett/helse-fagleg utdanning, og fleire av dei har jobba på Sommarcampen i mange år. I tillegg har vi assistentar og frivillige gjennom idrettslaget som er med å gjere Sommarcampen til ei fantastisk oppleving for barna.

 

14 15

Det er viktig at ein registrerer barna når ein kjem om morgonen og at barna blir registrert ut ved henting. Om det er noko spesielt som gjer at ein kjem seinare på morgonen, eller skal bli henta tidlegare på ettermiddagen er det viktig at ein avtalar dette på førehand.


Barna vil få utdelt Sommarcamp – uniform første dagen og vi presiserer at dette skal brukast kvar dag.
Barna vil få servert eit næringsrikt måltid til lunsj og eit fruktmåltid på ettermiddagen.
Vi ber om at ein legg igjen godteri og teknologiske duppeditter heime. Har ein med seg telefon, skal denne ligge i sekken og berre brukast etter avtale med aktivitetsleiar. Alle personlege eigendeler blir tatt med på eige ansvar.

 

11 12

Veke 26 og 28:

Snurr med tomatsaus

Kjøtsuppe

Fiskekaker

Kjøtbollar

Makaronigrateng

 

Veke 27 og 29:

Snurr med kjøttdeig

Tomatsuppe

Fiskebollar

Chili con carne

Lasagne

 

Ingrediensar: 

Snurr: Vatn, gjær, olje, salt, kveitemjøl. Fyll: Olje, lauk, kvitlauk, hermetisk tomat, tomatpure, pepar, salt, basilikum, vatn, ost.

Pølsesuppe: Pølse (svin), svinebog, vatn, purre, lauk, gulrot, selleri, kålrot, potet, kjøtbuljong, salt, pepper, timian.

Fiskekaker: Fisk, salt, kvit pepar, muskatblome, mjølk, potetmjøl.

Kjøtbollar: Kjøtdeig, salt, pepar, egg, basilikum, olje. Tomatsaus: Smør, gulrot, purre, selleri, lauk, mjøl, tomatpure, hakka tomat, kraft, fløyte.

Makaronigrateng: Makaroni, smør, kveitemjøl, mjølk, kvitlauk, salt, pepar, ost, pølser (svin).

Snurr med kjøttdeig: Vatn, gjær, salt, kveitemjøl. Fyll: Kjøtdeig (okse), olje, lauk, kvitlauk, hermetisk tomat, tomatpure, pepar, salt, basilikum, vatn, ost.

Tomatsuppe: Smør, gulrot, purre, sellerirot, lauk, bacon, mjøl, tomatpure, kraft, fløyte.

Fiskebollar: Fisk, salt, kvit pepar, muskatblome, mjølk, potetmjøl. Kvit saus: H-mjølk, mjøl, smør, salt, pepar, 

Chilli con carne: Kjøtdeig (okse), lauk, paprika, kvitlauk, chili, chilipulver, spisskummen, kanelstong, hermetisk tomat, soltørka tomat, (chilibønner), salt, pepar.

Lasagne: Kjøtdeig (okse), smør, lauk, hakka tomat, tomatpure, vatn, kvitlauk, basilikum, oregano, timian, salt, pepar, mjøl, mjølk, ost.

 

Informasjon til føresette: Med unntak av dei med matintoleranse og allergiar, ønskjer vi at alle barna smakar på det vi tilbyr av mat. Om barna ikkje er begeistra for det vi serverer, serverer vi alltid brød i slutten av måltidet til dei som ønskjer det. Det skal dermed ikkje vere nødvendig å ta med eigen mat. Om nokon likevel skulle ha med eigen mat, vil dette kunne takast fram på slutten av måltidet.