Retningslinjene i høve Covid - 19. Siste versjon.

2021

Covid – 19, retningslinjer

 

Organisering

Vi deler barna inn i grupper og gruppene held seg på sitt avgrensa område på Klenkarberget og på Harpefossen når alle gruppene er samla. Om ei gruppe er på tur, kan denne gruppa sitt område bli brukt av ei anna gruppe.

Alle gruppene har eigne toalett.

Ei gruppe har ikkje kontakt med andre grupper.

Dei tilsette held seg på si gruppe og har ikkje kontakt med barn på andre grupper. For tilsette som er innom fleire grupper, gjeld avstand på 1 meter.

Gruppene har i hovudsak sitt eige utstyr som ikkje blir delt med andre grupper.

Ved utstyr som blir delt av fleire grupper, skal utstyret reingjerast mellom skifte av grupper.

 

Sjuke barn og tilsette skal ikkje vere på Klenkarberget Sommarcamp

Symptom på covid-19

 • Halsvondt
 • Forkjøling
 • Lett hoste
 • Dårleg allmenntilstand
 • Hovudverk
 • Muskelsmerter
 • Magesmerter

Alle med allergi må gje beskjed om dette, og det er føresette sitt ansvar å koble symptom opp mot allergi eller sjukdom. Det er føresette sitt ansvar å eventuelt teste barna for covid-19.

Vi tilbakebetalar i utgangspunktet ikkje for fråvere knytta til sjukdom. Ved stort fråvere kan ein søke om refusjon på e-post til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den. og desse vil bli vurderte etter gjennomføringa av Klenkarberget Sommarcamp.

 

God hygiene

Vi brukar våtserviettar og/eller antibac når vi:

 • Startar dagen
 • Før måltid
 • Etter toalettbesøk (såpe og vatn når vi har tilgang på dette)
 • Etter kontakt med kroppsvæsker
 • Etter kontakt med dyr

 

Reinhald

Vi held oss i hovudsak utandørs.

Lokala inne blir vaska før oppstart.

Lokala inne blir vaska regelmessig.

 

Mat

To personar har ansvar for å lage til maten på morgonen. Berre desse personane kan vere på kjøkenet i dette tidsrommet.

God handhygiene er viktig på kjøkenet og ein skal alltid vaske hender når ein kjem inn i rommet.

I løpet av dagen skal maksimalt tre personar vere inne på kjøkenet.

Tilsette serverer alltid maten og deler ut til barna. Barna skal ikkje vere delaktig i utdelinga og berre ha kontakt med sitt eige utdelte utstyr.

 

Opplæring av tilsette og informasjon til føresette

Tilsette har fått god informasjon om retningslinjene.

Føresette får dette skrivet til informasjon.

Føresette skal ikkje ha kontakt med barn utanfor sin kohort ved bringing/henting.

Føresette skal ikkje inn i garderobene til barna. Barna må sjølv hente tinga sine.

 

16.06.21

Henning Haugen

- leiar

Klenkarberget Sommarcamp