SpringFall vart starta opp i 2017 og er stadig i utvikling. I 2020 kan vi tilby desse aktivitetane:

 

For barneskuleelevar:
Overnatting (27. - 28. mars) Ny dato: 12.-13.juni
På rett spor (22.  - 23. mai)
Overnatting (21. - 22. august)
Surfing på Stad (29. - 30. august)
På rett spor (10. - 11. oktober)
 

 

For ungdomsskuleelevar: 
På rett spor (31. mai - 01. juni)
Surfing på Stad (28. - 29. august)
På rett spor (17. oktober - 18. oktober)

 

 

For barneskuleelevar: 

Overnatting 1

Dato: 27. mars kl. 17.00 – 28. mars kl. 10.00 (Ny dato: 12. juni-13. juni)
Plassar: 20
Pris: 200 kroner
Påmeldingsfrist: Først til mølla, men seinast 23. mars (Ny dato: 8. juni)
Innhald: Vi inviterer til overnatting i klubbhuset på Klenkarberget (Ny plass: Overnatting ute på området på Harpefossen). Matlaging og kjekke aktivitetar i nærmiljøet, både ute og inne. Ei overnatting. To måltid.

På rett spor 1

Dato: 22. mai kl. 10.00 – 23. mai kl. 12.00
Plassar: 20
Pris: 400 kroner
Påmeldingsfrist: Først til mølla, men seinast 18. mai
Innhald: Oppmøte på Klenkarberget, der vi går gjennom reglar og planlegg det neste døgnet. Barna transporterast til startpunktet og skal ved hjelp av kart, kompass og kjekke oppgåver finne den rette vegen. På dei forskjellige etappane vil barna i tillegg til beina bruke forskjellige framkomstmidlar. Samarbeid, planlegging, retningssans og motorikk blir testa, og det sosiale er i høgsetet gjennom heile turen.  Ei overnatting. Tre måltid.

Overnatting 2

Dato: 21. august kl. 17.00 – 22. august kl. 10.00
Plassar: 20
Pris: 200 kroner
Påmeldingsfrist: Først til mølla, men seinast 17. august
Innhald: Vi inviterer til overnatting i hytte eller telt i Hjelmelandsdalen eller på Balsnes. Matlaging og kjekke aktivitetar i nærmiljøet. Ei overnatting. To måltid.

 

Surfing på Stad

Dato: 29. august kl. 10.00 – 30. august kl. 15.00
Plassar: 20
Pris: 600 kroner
Påmeldingsfrist: Først til mølla, men seinast 18. august
Innhald: Transport til Hoddevika, der det blir opplæring i surfing. Det blir mykje tid i vatnet, men også andre aktivitetar i nærmiljøet. Ei overnatting. Fire måltid.

 

På rett spor 2

Dato: 10. oktober kl. 10.00 – 11. oktober kl. 12.00
Plassar: 20
Pris: 400 kroner
Påmeldingsfrist: Først til mølla, men seinast 5. oktober
Innhald: Oppmøte på Klenkarberget, der vi går gjennom reglar og planlegg det neste døgnet. Barna transporterast til startpunktet og skal ved hjelp av kart, kompass og kjekke oppgåver finne den rette vegen. Det blir eit haustleg tema for turen og skal bli ei anna oppleving enn turen som bilr gjennomført i mai. Samarbeid, planlegging, retningssans og motorikk blir testa, og det sosiale er i høgsetet gjennom heile turen.  Ei overnatting. Tre måltid. (Kan kome endringar på grunn av Covid-19)

 

Pakkepris: Alle aktivitetane for kr. 1200, ved påmelding før 23. mars.

Påmelding med fullt namn og fødselsdato til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.


Aktivitetane er for barn som går på barneskulen i skuleåret 2019/2020. Om ønskjeleg, vil vi også vurdere aktivitetane for dei som går 1. året på ungdomsskulen i skuleåret 2019/2020. Det er opp til føresette å vurdere om barnet har føresetnadane som skal til for å vere med på dei forskjellige aktivitetane. Alle som deltar må klare å følgje reglar og ta beskjedar frå vaksne. 

 

 

 

For ungdomsskuleelevar:

På rett spor 1

Dato: 31. mai kl. 12.00 – 01. juni kl. 12.00
Plassar: 20
Pris: 400 kroner
Påmeldingsfrist: Først til mølla, men seinast 25. mai
Innhald: Oppmøte på Klenkarberget, der vi går gjennom reglar og planlegg det neste døgnet. Transport til startpunktet og ved hjelp av kart, kompass og kjekke oppgåver skal vi finne den rette vegen. På dei forskjellige etappane vil ein i tillegg til å gå, bruke forskjellige framkomstmidlar. Samarbeid, planlegging, retningssans og motorikk blir testa, og det sosiale er i høgsetet gjennom heile turen.  Ei overnatting. Tre måltid.

 

Surfing på Stad

Dato: 28. august kl. 16.30 – 29. august kl. 16.00
Plassar: 20
Pris: 600 kroner
Påmeldingsfrist: Først til mølla, men seinast 18. august
Innhald: Transport til Hoddevika, der det blir sosiale aktivitetar på kvelden. Neste dag blir det opplæring i surfing og mange timar i vatnet.  Ei overnatting. Tre måltid.

 

På rett spor 2

Dato: 17. oktober kl. 10.00 – 18. oktober kl. 12.00
Plassar: 20
Pris: 400 kroner
Påmeldingsfrist: Først til mølla, men seinast 10. oktober
Innhald: Oppmøte på Klenkarberget, der vi går gjennom reglar og planlegg det neste døgnet. Transport til startpunktet og ved hjelp av kart, kompass og kjekke oppgåver finn vi den rette vegen. Det blir eit haustleg tema for turen og skal bli ei anna oppleving enn turen som blir gjennomført i mai/juni. Samarbeid, planlegging, retningssans og motorikk blir testa, og det sosiale er i høgsetet gjennom heile turen.  Ei overnatting. Tre måltid. (Kan bli endringar på grunn av Covid-19).

 

Pakkepris: Alle aktivitetane for kr. 1000, ved påmelding før 25. mai.

Påmelding med fullt namn og fødselsdato til Denne e-postadressa er beskytta mot program som samlar e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne sjå den.


Aktivitetane er for dei som går på ungdomsskule i skuleåret 2019/2020. Om ønskjeleg vil vi også vurdere aktivitetane for dei som går siste år på barneskulen i 2019/2020. Alle som deltar må klare å følgje reglar og ta beskjedar frå leiarane.

 

P1020947 Kopi P1120061 Kopi P1120075 Kopi